Odoo slika i tekst blok

GRAFIČKI DIZAJN

Grafički dizajn podrazumjeva slaganje dobivenih elemenata, fotografija i tekstova u digitalnom obliku u jedinstvenu cjelinu. 

Ukoliko nemate svoj vlastiti dizajn letka, brošure ili knjige pošaljite nam upit za izradu istog. U upitu svakako navedite sve karakteristike koje znate. Važno je znati dimenziju, opseg stranica ako se radi o knjigama ili brošurama, u kakvom obliku dolaze fotografije i slično.


Ako imate vlastitu grafičku pripremu onda je važno da slijedite upute kod pripreme materijala za tisak.  Za iste se obratite svgom referentu u tiskari.

 

Copyright © Og grafika d.o.o.