TVRDI UVEZ

Knjižni blok se uvezuje u tvrde korice čija je osnova deblja ljepenka ili karton. U opremi tiskare imamo potpuno automatizirane linije za tvrdi uvez. Kod tvrdog uveza knjižni blok je najčešće šivan čime se osigurava kvaliteta i dugotrajnsot proizvoda.

Radimo uslugu tvrdog uveza za tiskare i agencije.

POŠALJI UPIT
Copyright © Og grafika d.o.o.