UPUTE ZA SLANJE PRIPREME ZA TISAK

    1. Koristiti kompozitni PDF (press quality) CMYK + Pantone ako ih ima.
    2. Ukljuciti sve fontove (embed all fonts).
    3. Napust mora biti 3 mm sa svake strane.
    4. Oznake reza (crop marks) 3 mm odmaknute od formata.
    5. Iskljuciti ICC profil.
    6. Iskljuciti color bars i slicne oznake osim crop marks.
    7. Crni tekst samo iz crne boje.
    8. Štance ili lak oznaciti kao petu boju (bilo koja Pantone) u overprintu.
    9. Samo jedan dokument, a ne svaka stranica u posebnom PDF-u.
    10. Nemojte slati facing pages spread (duplerice) vec pojedinacne stranice.
    11. Raditi PDF preko Distillera, ne samo "Save as PDF" iz bilo koje aplikacije (InDesign, Illustrator itd..).
    12. Vizualno pregledati da li je sve ok u PDF-u prije nego se pošalje u tiskaru.
Copyright © Og grafika d.o.o.