Tisak

OFFSET TISAK

Glavni offset tisak vršimo na osmerobojni MAN Roland 700 B1 formata, četverobojni Heidelberg tiskarski stroj B1 formata + lak verk, a imamo i više manjih strojeva. Strojevi dostižu brzinu do 15.000 otisaka na sat. 

Ofsetni ili plošni tisak je indirektna tehnika tiska i danas najčešće korištena metoda zbog brojnih prednosti i visoke i dosljedne kvalitete slike i teksta. Zbog jednostavnog procesa pripreme i kvalitetnog otiska niske cijene danas se koristi za tisak većine grafičkih proizvoda. Tiska se uglavnom na papir, polukarton i karton. Jedna od glavnih prednosti offset tiska jest da omogućava vrlo povoljnu cijenu za veće naklade.
Uvođenjem CTP izrade ploča (computer-to-plate)  koje koristimo za offset tisak, a koje su ekonomične i brzo se izrađuju (čak 22 ploče na sat), znatno smo smanjili vrijeme i cijenu proizvodnje te osigurali vrhunsku kvalitetu otiska.

DIGITALNI TISAK

Prednosti digitalnog tiska su konkurentne cijene malih naklada, brzina isporuke gotovog proizvoda i mogućnost personalizacije, odnosno individualizacije tiskanih proizvoda. Korisnicima nudi mogućnost tiska na široki spektar materijala kao npr. papir, plastika, koverte, itd.


TAMPON TISAK

U ponudi imamo jednobojni i dvobojni tampon tisak. U tampon tisku slika se stvara na jetkanoj ravnoj tiskarskoj ploči – klišeu. Boja se s klišea prenosi na elastični jastučić od silikonske gume (tampon), a potom pritiskom tampona boja se prenosi na površinu predmeta koji želimo otisnuti. Odlika tampon tiska je sposobnost da se tiska po vrlo nepravilnim površinama i raznovrsnim materijalima (plastika, drvo, metal, guma i dr.) – elastični tampon koji prenosi boju može vrlo dobro prionuti na iznenađujuće asimetrične i neravne površine. Koristi se za tisak na olovke, upaljače, privjeske, čaše, šalice i ostale promotivne proizvode.


SITOTISAK

U mogućnosti smo izrađivati jednobojni ili višebojni sitotisak na papir, tekstil i ostale materijale po potrebi. Sitotisak je tehnika propusnoga tiska s mogućnošću tiska na različite materijale. Sitotisak se ostvaruje potiskivanjem boja kroz tiskarsku formu izrađenu od svile različite linijature nategnute na drveni ili aluminijski okvir. Linijatura svile zavisna je od materijala na koji se tiska i boje kojom se tiska.
Otisak je izrazito stabilan. Sitotisak najčešće upotrebljavamo za tisak na majice, torbe, rokovnike, kišobrane i ostale promotivne artikle.


RELJEFNI TISAK

Reljefni tisak, često poznat kao „blindruck“ spada u tehniku visokog tiska.
Kao i foliotisak često se koristi za oplemenjivanje proizvoda, no svoju je primjenu pronašao i u tisku Braillove abecede na proizvodima za slijepe.

Istaknuti proizvodi web trgovine